Start dropdown content

Herhaal medicatie

Herhaalrecepten kunt u op verschillende manieren aanvragen:

 • door een mail te sturen naar info@huisartsenmusiswesterkade.nl.
 • door de praktijk te bellen (026-4420194 of 026-4455430) en de receptenlijn (optie 2) in te spreken.

Bij het aanvragen van medicijnen hebben wij van u nodig: uw naam, geboortedatum, adres en telefoonnummer en daarnaast de naam van het medicijn en de sterkte van het medicijn.

Voor herhaalrecepten geldt: Indien u uw medicijnen vóór 11 uur 's ochtends bestelt kunt u die 2 werkdagen later na 12 uur ophalen bij uw eigen apotheek. Dit in verband met de verwerking bij ons en bij de apotheek. Het is dan ook verstandig medicijnen die u chronisch gebruikt een week voordat ze op zijn bij ons aan te vragen.

We verzoeken u indien u bij het gebruik maken van de herhaalreceptenlijn dit niet te doen tussen 8 uur en 10 uur 's morgens. Dit in verband met de piekdrukte op de telefoonlijn op dat moment. Buiten deze uren om kunt u de receptenlijn altijd inspreken (ook in avond / nacht).

Einde dropdown content, druk om terug te keren naar de buttonrij

Welkom op de website van Huisartsen Musis - MCWesterkade

U vindt hier informatie over onze huisartsenpraktijk. Wie we zijn, hoe wij werken, de openingstijden, de bereikbaarheid en waar u terecht kunt in avond, nacht en weekenden.

Via deze website kunt u ook online afspraken maken en herhaalrecepten aanvragen.

Huisartsen Musis ligt in het Medisch Centrum Westerkade in Arnhem Noord. Binnen Medisch Centrum Westerkade zijn ook andere zorgverleners werkzaam. Door samen te werken met die andere zorgverleners hopen we u te kunnen bijstaan en samen met u te werken aan uw gezondheid en de gezondheid van de wijk.

Openingstijden

Medewerkers

Robbert van den Nieuwenhof
Huisarts ma-woe-do
Jacolien Roos
Huisarts di middag-woe-vrij
Femke Duinker
Huisarts di-woe-vrij
Kristel van der Winden - Haalboom
Huisarts ma-di ochtend-do
Marianne Labrujere
Huisarts vrijdag
Dianne Notten
Physician assistant ma-di-woe ochtend-do
Mariëlla
Praktijkmanager & Praktijkondersteuner Ouderenzorg
Amy
Praktijkondersteuner DM en CVRM
Kees de Jong
Praktijkondersteuner GGZ
Annabel
Doktersassistente
Jolanda
Doktersassistente
Nicole
Doktersassistente
Wanda
Doktersassistente
Wendy
Doktersassistente
Annemarieke
Doktersassistente

Handig om te weten

spreekuur

Het spreekuur wordt gehouden op iedere werkdag. Voor een afspraak op het spreekuur kunt  u online een afspraak maken, of telefonisch via de assistente.
U kunt voor een afspraak de praktijk bellen op werkdagen, het liefst tussen 08.00 en 10.00 uur.
Bij het maken van een afspraak zal de assistente vragen naar de reden van uw contact.

De assistente is daartoe opgeleid en doet dat om zo goed mogelijk een inschatting te maken van de aard en spoedeisendheid uw eventuele klachten.

De assistente heeft ook beroepsgeheim en is (net als de huisarts) verplicht om vertrouwelijk met uw informatie om te gaan.

Meer tijd

Heeft u meerdere klachten of vragen? Geef het aan bij het maken van de afspraak, we kunnen er rekening mee houden in onze agenda.

Wanneer het niet mogelijk is om zelf naar de praktijk te komen, dan kan de huisarts u ook thuis bezoeken. De assistente beoordeelt, eventueel samen met de huisarts, of een huisbezoek afgelegd wordt. Het huisbezoek is niet bedoeld voor mensen die geen tijd of geen vervoer hebben om naar het gewone spreekuur te komen.

In de praktijk zijn de mogelijkheden voor onderzoek en behandeling beter.

Wandelen

Elke vrijdag van 13.00 – 14.00 uur
gaan we samen met mensen uit de wijk een rondje wandelen,
een gezellig praatje maken en
buiten zijn.

Doe je mee?
TREK JE GOEIE SCHOENEN AAN
EN KOM OP VRIJDAG
naar de Broekstraat 2.

Je bent van harte welkom! We verzamelen bij de huisartsenpraktijk aan de Broekstraat 2 en vertrekken daar om 13.00 uur. Je kunt kiezen voor een klein of een groot rondje, ook geschikt voor rollator, scootmobiel, krukken, trippel-rolstoel of andere hulpmiddelen. Deelname is gratis en je vooraf opgeven is niet nodig.

We zien u graag!

Ria Karst
(Fysiotherapie Musis)

Amy Vink
(Praktijkondersteuner bij Huisartsen Musis)

Huisartsen
(Huisartsen Musis)

Fysiotherapeuten
(Fysiotherapie Musis)

Prikpost SHO

In het Medisch Centrum Westerkade is met ingang van 1 februari 2020 de SHO (prikpost) alleen nog op maandag, woensdag en donderdag aanwezig van 8.00 – 10.00 uur.

Meer informatie

 • De assistente staat u als eerste te woord wanneer u met de praktijk belt. Ze maakt afspraken voor het spreekuur en de huisbezoeken. Zij zal een aantal vragen stellen om de klacht te verhelderen. Zij weet het antwoord op veel  vragen, bijvoorbeeld over verwijzingen en recepten. U kunt haar ook bellen voor uitslagen van urine- of bloedonderzoek.

   

  U kunt bij de assistente verder terecht voor:

  • herhaalrecepten
  • het meten van de bloeddruk
  • aanstippen van wratten
  • verbinden van wonden
  • oren uitspuiten
  • hechtingen verwijderen
  • zwangerschapstest
  • urine onderzoek
  • bloedsuiker controle
  • uitstrijkjes (in het kader van het bevolkingsonderzoek)
  • zwachtelen en tapen

  Maak hiervoor telefonisch een afspraak.

 • Astma/COPD spreekuur

  Per 5 februari 2020 is er iedere woensdag een apart spreekuur voor astma en COPD patiënten. Deze chronische zorg valt binnen een zorgprogramma en wordt uitgevoerd door onze praktijkondersteuner Mw Ebbers. Zij is bevoegd en kundig om de controles uit te voeren en  doet deze spreekuren i.s.m. de huisartsen op de praktijk.

  Diabetesspreekuur en

  Spreekuur Hart- en Vaatziekten

  Iedere maandag, dinsdag en vrijdag is er een apart spreekuur voor diabetes patiënten en voor patiënten met risico op Hart- en Vaatziekten . Ook deze chronische zorg valt binnen een zorgprogramma en wordt uitgevoerd door onze praktijkondersteuner Mw Vink. Zij is bevoegd en kundig en doet deze spreekuren i.s.m. de huisartsen op de praktijk. Email: a.vink@huisartsenmusis.nl

  Ouderenzorg

  De donderdagen is praktijkondersteuner Mw Julien beschikbaar voor ouderenzorg. Email: m.julien@huisartsenmusis.nl.

  Stoppen met roken

  De begeleiding bij het stoppen met roken wordt ook grotendeels door onze praktijkondersteuners gedaan. Nu het programma stoppen met roken volledig vergoed wordt verwijzen wij ook door  naar Medipro.nl of naar Sinefuma.com.

 • Huisartsenpost

  De huisartsenpost is uitsluitend voor spoedeisende huisartsenzorg waarmee u niet kunt wachten tot het eerstvolgende spreekuur van uw (eigen) huisarts.

  Bel altijd eerst: 0900-1598 of als elke seconde telt bel: 112

  De waarneming ’s avonds, ’s nachts en in het weekend is geregeld door de Huisartsenpost. Op de huisartsenpost werken alle huisartsen uit de regio samen.

  Wanneer belt u de huisartsenpost?

  Alleen als u dringend een huisarts nodig heeft op werkdagen tussen 17.00 uur ’s middags en 08.00 uur ’s ochtends, in het weekend en op feestdagen gedurende 24 uur, belt u de huisartsenpost.

  Adres huisartsenpost

  Het adres van de Huisartsenpost Velp is:

  Locatie: Ziekenhuis Velp achterzijde
  Broekstraat 7
  6882 GZ Velp

  tel: 0900-1598

  site: www.onzehuisartsen.nl

   

 • Wanneer het niet mogelijk is om zelf naar de praktijk te komen, dan kan de huisarts u ook thuis bezoeken. Bijvoorbeeld omdat u te ziek, (tijdelijk) gehandicapt of slecht ter been bent.

  De assistente beoordeelt, eventueel samen met de huisarts, of een huisbezoek afgelegd wordt.

  In de praktijk zijn de mogelijkheden voor onderzoek en behandeling beter.

  Het huisbezoek is niet bedoeld voor mensen die geen tijd of geen vervoer hebben om naar het gewone spreekuur te komen.

 • Nieuwe inschrijving patiënten

  Huisartsen Musis is open voor nieuwe inschrijvingen.

  Hierbij willen wij u laten weten dat wij wijkgerichte zorg bieden in samenwerking met andere zorgaanbieders en hulpverleners in onze wijken Arnhemse Broek, Centrum, Spijkerkwartier en Kadekwartier.

  Na ( telefonisch) overleg met de praktijk kunt u zich inschrijven door inlevering van een volledig ingevuld inschrijfformulier. Er kan een intake gesprek volgen. Het inschrijfformulier kan u krijgen van de assistente.

   

   

 • Privacyreglement  Huisartsen Musis

  Uw persoonsgegevens en uw privacy in onze huisartsenpraktijk

  Algemeen
  De AVG is de nieuwe wet ter bescherming van privacy en persoonsgegevens. Op grond van deze wet heeft een organisatie die met persoonsgegevens werkt bepaalde plichten en heeft degene van wie de gegevens zijn bepaalde rechten. Naast deze algemene wet gelden specifieke regels voor de privacy in de gezondheidszorg. Deze regels staan onder andere vermeld in de Wet Geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO). Dit privacyreglement is bedoeld om u te informeren over uw rechten en onze plichten die gelden op grond van de AVG en de WGBO.

  Huisartsenpraktijk

  In onze huisartsenpraktijk kunnen diverse persoonsgegevens van u verwerkt worden. Om de patiënt goed van dienst te kunnen zijn, leggen medewerkers bepaalde persoonsgegevens vast. Naast naam, adres en verzekeringsgegevens gaat het ook om medische informatie. Gegevens kunnen worden verzameld tijdens consulten, behandeling of anderszins.
  Dit is noodzakelijk om u medisch goed te kunnen behandelen en nodig voor het financieel afhandelen van de behandeling. Daarnaast kan verwerking noodzakelijk zijn voor, bijvoorbeeld, de bestrijding van ernstig gevaar voor uw gezondheid of ter voldoening aan een wettelijke verplichting (bijvoorbeeld het verplicht melden van een besmettelijke ziekte op grond van de Wet Publieke Gezondheid). Met deze gegevens wordt zorgvuldig omgegaan. Voor de bescherming van de privacy is de praktijk gebonden aan wetgeving.

  De plichten van de huisartsenpraktijk

  Huisartsen Musis is volgens de AVG  de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens die in de praktijk plaatsvindt. Aan de plichten die daaruit voortkomen, voldoet de praktijk als volgt:

  • Uw gegevens worden voor specifieke doeleinden verzameld:
   • voor zorgverlening;
   • voor doelmatig beheer en beleid;
   • voor ondersteuning van wetenschappelijk onderzoek, onderwijs en voorlichting.
  • Er vindt in beginsel geen verwerking plaats voor andere doeleinden.
  • U wordt op de hoogte gesteld van het feit dat er persoonsgegevens van u verwerkt worden. Dit kan gebeuren door uw zorgverlener, maar ook via een folder of via onze website.
  • Alle medewerkers binnen Huisartsen Musis hebben zich verplicht om vertrouwelijk om te gaan met uw persoonsgegevens.
  • Uw persoonsgegevens worden goed beveiligd tegen onbevoegde toegang.
  • Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor goede zorgverlening.

  Voor medische gegevens is deze bewaartermijn in principe 15 jaar (vanaf de laatste behandeling), tenzij langer bewaren noodzakelijk is, bijvoorbeeld voor de gezondheid van uzelf of van uw kinderen. Dit is ter beoordeling van de behandelaar.

  Uw rechten als betrokkene:

  U heeft de volgende rechten:

  • Het recht om te weten of en welke persoonsgegevens van u verwerkt worden.
  • Het recht op inzage en afschrift van die gegevens (voor zover de privacy van een ander daardoor niet wordt geschaad).
  • Het recht op correctie, aanvulling of verwijdering van gegevens indien dat nodig mocht zijn.
  • Het recht om (gedeeltelijke) vernietiging van uw medische gegevens te vragen. Hieraan kan alleen tegemoet worden gekomen als het bewaren van de gegevens voor een ander niet van aanmerkelijk belang is en de gegevens op grond van een wettelijke regeling niet bewaard moeten blijven.
  • Het recht op het toevoegen van een eigen verklaring (van medische aard) aan uw dossier.
  • Het recht om u in bepaalde gevallen tegen de verwerking van uw gegevens te verzetten.

  Als u gebruik wilt maken van uw rechten, dan kunt u dit mondeling of middels een aanvraagformulier kenbaar maken aan  Huisartsen Musis.  Uw belangen kunnen ook behartigd worden door een vertegenwoordiger (zoals een schriftelijk gemachtigde, of uw curator of mentor). Het aanvraagformulier is te verkrijgen in de huisartsenpraktijk.

  Na overlijden
  Nabestaanden hebben GEEN eigen recht om het dossier van een overleden familielid in te zien (zij mogen alleen hun eigen dossier inzien).
  Toch kunnen er na het overlijden van een familielid vragen zijn en kan onder voorwaarden een inzage of afschrift van het dossier worden gegeven. Om te beoordelen of er voldaan wordt aan die voorwaarden kan er contact opgenomen worden met de huisarts. Deze bespreekt de vragen met de betrokkene. Vaak levert een gesprek, waarin overwegingen worden toegelicht, meer op dan inzage in een dossier.

  Verwijsbrieven
  Verwijsbrieven en andere zaken, die opgehaald kunnen worden bij de balie, kunnen in principe enkel door de patiënt zelf worden opgehaald. De assistente zal het item meegeven, nadat zekerheid is verkregen over de identiteit van de persoon aan de balie. Items worden slechts meegegeven aan anderen als dat van tevoren aan ons is kenbaar gemaakt en wie dan dat item komt ophalen. Voor minderjarigen onder de 16 jaar geldt dat de wettelijk vertegenwoordigers de items op kunnen halen.

  Verstrekking van uw persoonsgegevens aan derden

  De medewerkers van Huisartsen Musis hebben de verplichting vertrouwelijk met uw persoonsgegevens om te gaan. Dit houdt bijvoorbeeld in dat de zorgverlener voor verstrekking van uw persoonsgegevens uw uitdrukkelijke toestemming nodig heeft. Op deze regel bestaan echter enkele uitzonderingen. Op grond van een wettelijk voorschrift kan de zwijgplicht van de zorgverlener doorbroken worden, maar ook wanneer gevreesd moet worden voor een ernstig gevaar voor uw gezondheid of die van een derde. Bovendien kunnen vastgelegde gegevens, indien noodzakelijk mondeling, schriftelijk of digitaal uitgewisseld worden met andere zorgverleners (bijvoorbeeld de apotheker die een recept verwerkt en zodoende gegevens verstrekt krijgt van de huisarts).

  Uitwisseling gegevens
  Huisartsen Musis heeft zich vooralsnog nog niet aangemeld bij LSP <het Landelijk Schakelpunt> Bent u ’s avonds of in het weekend op de HAP geweest, dan deelt die een waarneembericht met de huisartsenpraktijk. Zo weet de huisarts precies met welke klachten u op de HAP bent geweest en wat er naar aanleiding daarvan is ondernomen.

  Ook kunnen er medicatiegegevens gedeeld worden met uw apotheek en uw behandelend medisch specialisten. Daarbij gaat het om de medicatie die de huisarts aan u heeft voorgeschreven, maar ook om eventuele intoleranties, contra-indicaties en allergieën <ICA-gegevens>. Daar kunnen andere voorschrijvers en verstrekkers van medicatie rekening mee houden. Zo dragen wij als huisartsenpraktijk bij aan medicatieveiligheid. Ook is er uitwisseling van gegevens wat betreft chronische zorg met de Ketenzorg <Onze Huisartsen>.

  Overdracht van een dossier
  Als de patiënt een nieuwe huisarts kiest, is het belangrijk dat de nieuwe huisarts op de hoogte is van de medische geschiedenis.
  De medische geschiedenis staat in het patiëntendossier. Het is gebruikelijk dat de oude huisarts het dossier overdraagt aan de nieuwe huisarts. De oude huisarts doet dit zo spoedig mogelijk , in ieder geval binnen een maand, nadat u uw oude huisarts heeft gevraagd het dossier over te dragen aan uw nieuwe huisarts, of indien u uw nieuwe huisarts heeft gemachtigd dit dossier op te vragen.

  Bij uitschrijven wordt uw medisch dossier aan de nieuwe huisarts overgedragen.  Het medisch dossier wordt dan door de huisarts persoonlijk, via een beveiligde website of per aangetekende post overgedragen. U kunt het originele dossier niet meekrijgen. Wel heeft u altijd recht op inzage in uw dossier en op een kopie van uw dossier.

  Afspraak maken voor inzage dossier
  Wil een patiënt zijn/haar dossier inzien, dan kan er het beste een afspraak worden gemaakt op het spreekuur. Het dossier kan dan worden ingezien en de huisarts kan dan direct vragen beantwoorden en/of zaken toelichten.

  Minderjarige kinderen (jonger dan 16 jaar!) van gescheiden ouders
  Een echtscheiding wil nog wel eens tot nare situaties leiden met verschillende tegengestelde belangen bij de ouders. Als praktijk willen wij geen positie kiezen anders dan van de patiënt. Voor minderjarige kinderen zijn de ouders gezag dragend tot 16 jaar. Het belang van het kind gaat echter voor. Mocht er sprake zijn van een echtscheiding dan zouden wij dit graag vernemen.

 • Een klacht? Bespreek uw onvrede met uw huisarts

  Wanneer u ontevreden bent, stellen wij het op prijs dat u dit met ons bespreekt. Wanneer wij op de hoogte zijn van uw onvrede, dan kunnen wij samen proberen te zoeken naar een oplossing.

  Is dit lastig voor u of komt u er met ons niet uit, dan kunt u uw klacht bespreken met een onafhankelijke en onpartijdige klachtenfunctionaris. We zijn daarvoor aangesloten bij de Stichting Klachten en Geschillen Eerstelijnszorg. De klachtenfunctionaris zoekt samen met u naar een oplossing van uw klacht of probleem. De klachtenfunctionaris kan proberen bij de klacht te bemiddelen. De klachtenfunctionaris kiest geen partij en heeft daarom geen oordeel. Alles wat u de klachtenfunctionaris vertelt, is vertrouwelijk. U kunt het klachtenformulier gebruiken op de website van SKGE.

  Als u er met uw huisarts en met bemiddeling door de klachtenfunctionaris niet uit komt, kunt u een uitspraak over uw klacht vragen bij de geschilleninstantie huisartsenzorg. Deze onafhankelijke commissie bestaat uit een voorzitter (jurist) en uit leden namens de patiënten en uit leden namens de huisartsen. De commissie wordt bijgestaan door een ambtelijk secretaris die ook jurist is.

  Het oordeel van de geschilleninstantie is bindend. Meer informatie kunt u vinden op www.skge.nl